20. June, 2015

LEXUS

ซ่อมแอร์ Lexus RX270 แอร์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งว่าเติมนํ้ายาแอร์อยู่ได้ 3 วันหมด แอร์เย็นสองฝั่งไม่เท่ากัน ตรวจสอบพบว่าคอยล์เย็นรั่ว การเปลี่ยนคอล์ยเย็นของรถรุ่นนี้ ต้องรื้อคอนโซลหน้ารถออกทั้งหมด เรามีความชํานาญในการถอดประกอบรถ Lexus ทุกรุ่น