29. December, 2012

LEXUS

ซ่อมแอร์รถ Lexus Rx270 แอร์ไม่เย็น ตรวจเช็คแล้วพบว่าสาเหตุที่แอร์ไม่มีความเย็นเกิดจากตัวคอมเพรสเซอแอร์เสีย ถอดออกมาสภาพภายในเสียหายไม่มาก สามารถซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียได้ ซ่อมแล้วคงใช้ได้อีกนาน ถ้าชิ้นส่วนเกี่ยวกับระบบแอร์ชิ้นไหนเสียหายไม่มากซ่อมได้เราซ่อมให้ครับ ซ่อมแอร์รถยนต์โดยช่างที่มีฝีมือ