21. March, 2015

MAZDA

ซ่อมแอร์ MAZDA2 แอร์ไม่เย็น คอล์ยเย็นรั่วต้องเปลี่ยนใหม่ รถ MAZDA2 ก็ไม่น้อยหน้ารถรุ่นพี่ๆ เหมือนกันต้องรื้อคอนโซลทั้งหมด เพื่อเอาตู้แอร์ที่อยู่ด้านในออกมาตรวจสอบเช็คหาจุดรั่ว จำเป็นต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์ โดยเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบแอร์