22. July, 2013

NISSAN

ซ่อมแอร์ NISSAN TEANA แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา ความเย็นน้อยสู้แดดไม่ไหว ตรวจเช็คแล้วพบว่าปัญหาเกิดจากคอมเพรสเซอร์แอร์เสีย ทำความเย็นไม่ได้ ไม่สามารถซ่อมได้ ถ้าเสียหายไม่มากสามารถซ่อมได้เราซ่อมให้ครับ