3. November, 2013

NISSAN

ซ่อมแอร์ NISSAN X-TRAIL แอร์ไม่เย็น แผงคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นรั่ว เติมนํ้ายาแอร์อยู่ได้ไม่นาน น้ำยาแอร์หมดหมด แอร์เย็นสองฝั่งไม่เท่ากัน  ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ สตาร์แอร์บางบัวทอง เรามีทีมงานช่างที่มีความชํานาญโดยตรงสำหรับรถ Nissan ทุกร่น พร้อมอะไหล่ทุกชิ้นเกียวกับระบบแอร์ไว้บริการ ไม่ต้องเสียเวลารออะไหล่นานหลายวัน