26. September, 2013

SEAT

ซ่อมแอร์รถ SEAT ALHAMBRA แอร์ไม่เย็น ตู้แอร์รั่ว มีกลิ่นอับชื้นออกมาทางช่องลมอย่างแรง นัดหมายล่วงหน้ารถทุกคันเราทําวันเดียวเสร็จครับ โดยทีมงานช่างที่มีฝีมือโดยตรง พร้อมมีอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้บริการครับ