KIA

30

June

2013

KIA

KIA

ซ่อมแอร์รถ KIA แอร์ไม่เย็น แอร์เย็นสองฝั่งไม่เท่ากันมีกลิ่นอับชื้น ตรวจเช็คพบว่าตู้แอร์รั่ว สตาร์แอร์บางบัวทองแก้ไขให้เรียบร้อยครับ นัดหมายล่วงหน้ารถทุกคันเราทําวันเดียวเสร็จครับ