LEXUS

20

June

2015

LEXUS

Lexus Rx270

ซ่อมแอร์ Lexus RX270

ซ่อมแอร์ Lexus RX270 แอร์ไม่เย็น ลูกค้าแจ้งว่าเติมนํ้ายาแอร์อยู่ได้ 3 วันหมด แอร์เย็นสองฝั่งไม่เท่ากัน ตรวจสอบพบว่าคอยล์เย็นรั่ว การเปลี่ยนคอล์ยเย็นของรถรุ่นนี้ ต้องรื้อคอนโซลหน้ารถออกทั้งหมด เรามีความชํานาญในการถอดประกอบรถ Lexus ทุกรุ่น

15

July

2014

LEXUS

Lexus Rx350

ซ่อมแอร์ Lexus RX350

ซ่อมแอร์ Lexus RX350 แอร์ไม่เย็น คอยล์เย็นรั่ว เติมนํ้ายาแอร์อยู่ได้ไม่นานหมด แอร์เย็นสองฝั่งไม่เท่ากัน การเปลี่ยนคอล์ยเย็นของรถรุ่นนี้ ต้องรื้อคอนโซลหน้ารถออกทั้งหมด เรามีอะไหล่ทุกชิ้นเกียวกับระบบแอร์ไว้บริการ ไม่ต้องเสียเวลารออะไหล่นานหลายวัน

20

March

2013

LEXUS

LEXUS-LX

ซ่อมแอร์รถ LEXUS-LX แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อนอย่างเดียวใช้เครื่องมือที่ทันสมัยตรวจเช็คแล้วพบว่าบกพร่องที่คอล์ยเย็น และคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่มีกำลังอัด ถอดตู้แอร์ออกมาพบว่าตัวคอล์ยเย็นรั่ว คอมเพรสเซอร์แอร์และลูกสูบสึกอย่างมากจนหลวม ทำให้ไม่มีกำลังอัดและดูด ซ่อมได้แต่คงไม่ดีเท่าเดิม สมควรเปลี่ยนใหม่(ใช้ของแท้เท่านั้น) ระบบทางเดินน้ำยาทั้งหมดต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาด เพื่อให้การทำงานของระบบแอร์มีประสิทธิภาพเต็มที่

29

December

2012

LEXUS

Lexus Is250

ซ่อมแอร์รถ Lexus is250

ซ่อมแอร์รถ Lexus is250 แอร์ไม่เย็น ความเย็นด้านซ้ายและขวาเย็นไม่เท่ากัน ตรวจเช็คแล้วพบว่ามีปัญหาที่ตู้แอร์ต้องถอดตู้แอร์ออกมา เพื่อตรวจสอบคอล์ยเย็นที่อยู่ภายในโดยการรื้อคอนโซลหน้าทั้งหมด ตรวจสอบแล้วพบว่ามีจุดรั่วที่คอล์ยเย็นจึงต้องเปลี่ยนใหม่

29

December

2012

LEXUS

Lexus Rx270

ซ่อมแอร์รถ Lexus Rx270

ซ่อมแอร์รถ Lexus Rx270 แอร์ไม่เย็น ตรวจเช็คแล้วพบว่าสาเหตุที่แอร์ไม่มีความเย็นเกิดจากตัวคอมเพรสเซอแอร์เสีย ถอดออกมาสภาพภายในเสียหายไม่มาก สามารถซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียได้ ซ่อมแล้วคงใช้ได้อีกนาน ถ้าชิ้นส่วนเกี่ยวกับระบบแอร์ชิ้นไหนเสียหายไม่มากซ่อมได้เราซ่อมให้ครับ ซ่อมแอร์รถยนต์โดยช่างที่มีฝีมือ