12. December, 2013

SAAB

ซ่อมแอร์รถ SAAB แอร์ไม่เย็น มีกลิ่นเหม็นฉุนในรถ แอร์สองฝั่งเย็นไม่เท่ากัน ตรวจเช็คพบว่าตู้แอร์รั่ว การระบายความร้อนไม่ดีเพราะมอเตอร์พัดลมหน้าเสีย ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ สตาร์แอร์บางบัวทอง แก้ไขให้เรียบร้อยครับ

นัดหมายล่วงหน้ารถทุกคันเราทําวันเดียวเสร็จครับ โดยทีมงานช่างที่มีฝีมือโดยตรง พร้อมมีอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้บริการ