28. May, 2013

SUZUKI

ซ่อมแอร์ SUZUKI VITARA แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา ความเย็นน้อยสู้แดดไม่ไหว ตรวจเช็คแล้วพบว่าพัดลมระบายความร้อนเสีย ทำให้ระบบระบายความร้อนไม่ได้ ร้านสตาร์แอร์บางบัวทอง ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยครับ