กล้องส่อง กลับไปหน้าแรก


ระบบแอร์หรือตู้รั่ว หาจุดรั่วไม่เจอ คอล์ยเย็นสกปรกมาก ควรถอดตู้แอร์ออกมาล้าง หรือสกปรกน้อย ใช้วิธีล้างแบบไม่ต้องถอดตู้ออก ร้านสตาร์แอร์ซาวด์เรามีเครื่องมือตรวจเช็คอย่างละเอียดโดยไม่ต้องเสียเวลา