30. November, 2012

BENZ

ซ่อมแอร์รถ BENZ W211 แอร์ไม่เย็น น้ำยาแอร์หายไปจากระบบ เติมนํ้ายาอยู่ได้ 3-4 วันหมด ตรวจเช็คแล้วพบว่า คอล์ยเย็นรั่ว จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ Benz SLK คอล์ยเย็นรั่วต้องรื้อคอนโซลหน้าทั้งหมด นัดหมายล่วงหน้ารถทุกคันเราทําวันเดียวเสร็จครับ โดยทีมงานช่างที่มีฝีมือโดยตรง พร้อมมีอะไหล่แท้ทุกชิ้นส่วนไว้บริการ