22. July, 2013

SUZUKI

ซ่อมแอร์ SUZUKI CARRY แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา ความเย็นน้อยสู้แดดไม่ไหว ตรวจเช็คแล้วพบว่าน้ำยาแอร์หายไป ทำความเย็นไม่ได้ เกิดจากตู้แอร์รั่ว ร้านสตาร์แอร์บางบัวทอง ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยครับ