5. January, 2014

TOYOTA

ซ่อมแอร์ Toyota Harrier แอร์ไม่เย็น คอล์ยเย็นรั่ว เติมนํ้ายาแอร์อยู่ได้ไม่นานหมด แอร์เย็นสองฝั่งไม่เท่ากัน ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ สตาร์แอร์บางบัวทอง มีความชํานาญสำหรับรถ Toyota ทุกรุ่น เรามีอะไหล่ทุกชิ้นเกียวกับระบบแอร์ไว้บริการ ไม่ต้องเสียเวลารออะไหล่นานหลายวัน