30. June, 2013

VOLVO

ซ่อมแอร์รถ Volvo S80 แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา ความเย็นน้อยสู้แดดไม่ไหว ตรวจเช็คแล้วพบว่าปัญหาเกิดจากคอมเพรสเซอร์แอร์น็อค ทำความเย็นไม่ได้ ไม่สามารถซ่อมได้ ถ้าเสียหายไม่มากสามารถซ่อมได้เราซ่อมให้ครับ ซ่อมเสร็จภายในวันเดียว พร้อมอะไหล่แท้ไว้บริการใช้ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์โดยตรง