เครื่องเติมน้ำยา กลับไปหน้าแรก

การตรวจเช็คแรงดันน้ำยา ระดับน้ำยาหรือเติมน้ำยาแอร์ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่ไม่ควรมองข้าม เราจะดูด้วยสายตาผ่านกระจกมองน้ำยาอย่างเดียวไม่ได้ เพราะรถยุโรป รถนำเข้า รถญี่ปุ่น บางรุ่น ทางบริษัทผู้ผลิตได้กำหนดระดับน้ำยาแอรืไว้อย่างชัดเจน ว่าแต่ละรุ่นควรเติมน้ำยาแอร์เท่าไหร่ ถ้าเติมมากกว่าที่กำหนดไว้หรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ การทำความเย็นของแอร์ในรถจะไม่เต็ม 100% จะสังเกตได้ว่าเมื่อซื้อรถมาใหม่ๆ ระบบความเย็นของแอร์ทำงานเต็ม 100% แต่เมื่อไปซ่อมระบบแอร์บางที่มา ความเย็นกลับไม่เหมือนเดิม เพราะการเติมน้ำยาแอร์ไม่ถูกต้อง ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ทางร้านสตาร์แอร์ซาวด์ มีเครื่องวัดแรงดันน้ำยา วัดระดับน้ำยา และเติมน้ำยาแอร์ สั่งตรงจากต่างประเทศ สำหรับการตรวจเช็ค แรงดันน้ำยา ระดับน้ำยา ตลอกจนเติมน้ำยาแอร์ ของรถแต่ละรุ่น ถูกต้องและแม่นยำ