29. December, 2012

LEXUS

ซ่อมแอร์รถ Lexus is250 แอร์ไม่เย็น ความเย็นด้านซ้ายและขวาเย็นไม่เท่ากัน ตรวจเช็คแล้วพบว่ามีปัญหาที่ตู้แอร์ต้องถอดตู้แอร์ออกมา เพื่อตรวจสอบคอล์ยเย็นที่อยู่ภายในโดยการรื้อคอนโซลหน้าทั้งหมด ตรวจสอบแล้วพบว่ามีจุดรั่วที่คอล์ยเย็นจึงต้องเปลี่ยนใหม่