27. September, 2022

MAZDA

ซ่อมแอร์รถ MAZDA CX5 แอร์ไม่เย็น สู้แดดไม่ไหว รถติดๆไม่เย็นวิ่งถึงเย็น Mazda CX5 ตรวจเช็คแล้วพบว่าการทํางานของตัวคอมเพรสเซอร์แอร์บกพร่อง
ถอดออกมาสภาพภายในเสียหายไม่มากสามารถซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียได้จะประหยัดได้มาก ซ่อมแอร์รถยนต์ สตาร์แอร์บางบัวทอง แก้ไขให้เรียบร้อยครับ