22. December, 2012

MAZDA

ซ่อมแอร์ Mazda MX5 แอร์ไม่เย็น สู้แดดไม่ไหว รถติดๆไม่เย็นวิ่งถึงเย็น Mazda MX5 ตรวจเช็คแล้วพบว่าตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงาน
ถอดออกมาสภาพภายในเสียหายมาก น้ำมันดำ เศษเหล็หวิ่งไปทั้งระบบ ซ่อมแอร์รถยนต์ สตาร์แอร์บางบัวทอง แก้ไขให้เรียบร้อยครับ