10. October, 2015

PORSCHE

ซ่อมแอร์รถ PORSCHE PANAMERA แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างสู้แดดไม่ไหว รถติดไม่มีความเย็น ใช้เครื่องมือตรวจเช็คแล้วพบว่า บกพร่องที่คอมเพรสเซอร์แอร์และน้ำยาแอร์ในระบบไม่พอ ถอดตัวคอมออกมาดูสภาพภายใน ยังดีอยู่สามารถซ่อมได้ เปลี่ยนอะไหล่ที่เสียใช้ได้อีกนาน ส่วนสาเหตุที่ทำให้น้ำยาแอร์ขาดจากระบบ มีจุดรั่วซึมที่แผงคอนเดนเซอร์ถอดออกมาเปลี่ยนใหม่ ร้านสตาร์แอร์บางบัวทอง มีอะไหล่แท้ไว้บริการไม่ต้องรอของจากต่างระเทศนานหลายวัน