3. November, 2013

VOLVO

ซ่อมแอร์ VOLVO V70 แอร์ไม่เย็น คอยล์เย็นรั่ว เติมนํ้ายาแอร์อยู่ได้ไม่นาน น้ำยาแอร์หมดหมด แอร์เย็นสองฝั่งไม่เท่ากัน ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ สตาร์แอร์บางบัวทอง เรามีทีมงานช่างที่มีความชํานาญโดยตรงสำหรับรถ VOLVO ทุกร่น พร้อมอะไหล่ทุกชิ้นเกียวกับระบบแอร์ไว้บริการ ไม่ต้องเสียเวลารออะไหล่นานหลายวัน