ISUZU

22

December

2012

ISUZU

ISUZU D-MAX

ซ่อมแอร์ ISUZU D-MAX แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา รถจอดไม่มีความเย็น ตรวจเช็คแล้วพบว่าปัญหาเกิดจากคอมเพรสเซอร์แอร์ ทำความเย็นไม่ได้ ไม่สามารถซ่อมได้ ถ้าเสียหายไม่มากสามารถซ่อมได้เราซ่อมให้ครับ ซ่อมเสร็จภายในวันเดียว พร้อมอะไหล่แท้ไว้บริการ

22

December

2012

ISUZU

ISUZU

ซ่อมแอร์รถ ISUZU แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อน ตรวจเช็คพบว่าเสียหายที่คอมเพรสเซอร์แอร์ คอมเพรสเซอร์แอร์น็อค ในกรณีที่คอมเพรสเซอร์แอร์น็อคควรล้างความทำความสะอาดระบบ ทางเดินน้ำยาทั้งระบบ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และยืดอายุการใช้งานของคอมลูกใหม่ให้ยาวนานขึ้น