ซ่อมแอร์ Audi A3

15

July

2014

AUDI

Audi A3

ซ่อมแอร์รถ Audi A3

ซ่อมแอร์ Audi A3 แอร์ไม่เย็น น้ำยาแอร์หาย ถอดออกมาพบว่าคอล์ยเย็นรั่วที่ทางเข้าน้ำยา ไม่สามารถซ่อมได้ต้องเปลี่ยนใหม่(ใช้ของแท้เท่านั้น) ฟองน้ำรอบตู้แอร์ทั้งหมดต้องถอดออกมาเปลี่ยนใหม่ เพื่อไม่ให้เศษฟองน้ำเก่าปลิวออกมาทางช่องลมแอร์ เป็นเหตูให้ต้องรื้อออกมาเปลี่ยนใหม่อีกครั้ง